Având în vedere Regulamentul European 679/2016 intrat în vigoare la 25.05.2018 cu privire la protecția datelor, prelucrarea și libera circulație a datelor cu caracter personal (DGPR), vă aducem la cunostință că datele personale prelucrate de compania noastră au carcater de identificare, decurgând ca urmare a interacțiunii dvs. cu S.C. RPG Technology Professional S.R.L. prin relații de natură comercială sau profesională. Aceste date sunt colectate direct de la dvs. sau utilizand canale legale. Datele având caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt date personale (nume și prenume, adresă de e-mail, nr. telefon) și date cu caracter special (seria și numărul actului de identitate). Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu (inclusiv arhivarea) pe tot parcursul relației comerciale sau profesionale, cât și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă prin normele legale.